Frihed, Lighed, Værdighed & Fællesskab

Frihed– Friheden til at vælge, hvad der er rigtigt for dig.

Lighed – Vi er alle forskellige og behov for gode tanker og følelser. Det har vi alle tilgang til. Vi mener, at stor som lille skal have samme indflydelse.

Værdighed – der er plads til uenighed og vi behandler hinanden værdigt i alle livets aspekter.

Fællesskab – De største forandringer skabes i stærke fællesskaber. Fællesskab er nøglen til succesrig forandring.

MEDGANG er for alle.

Vi har ingen politisk eller religiøs overbevisning
– vi tror på mennesket, og med vores hjerte, styrke og passion får vi modet til at skabe forandringer.

De største forandringer skabes i stærke fællesskaber.
Bliv en del af foreningen MEDGANG – og gør en forskel.

Bliv medlem
For under 1 kr. om dagen kan du være med til at skabe forandringer der ændrer liv

Vores Værdier

Vi har en drøm om det enkelte menneske sættes før systemet.

Vi arbejder for et samfund, hvor der forebygges mere end der behandles.

Vi ved store forandringer skabes af positive og stærke fællesskaber. Men først og fremmeste starter det inden i dig.

Vores mission er at bidrage til, at alle kan tage ansvar for egen og andres medgang i livet.

Vær den forandring du ønsker at se i verden.
I foreningen MEDGANG tror vi på, at du har ansvar for dit eget liv – og vi har et fælles ansvar for hinandens.

Vi tror også på:
○ Du har ret til at træffe dine egne valg på basis af tillid
– ikke på basis af frygt og angst
○ Det er mennesker, der skal styre systemer
– ikke systemer der skal styre mennesker
○Mennesker inspireres og vokser gennem kærlige værdier
– ikke gennem kontrol
○ Det er muligt at skabe et samfund, hvor der forebygges mere, end der behandles

I Medgang skaber vi positiv forandring for det enkelte menneske, for samfundet og for fremtiden.

Det gør vi ved, at prioritere mennesket før systemet – og give den enkelte de bedste forudsætninger for at træffe ansvarsbevidste valg.

Medgang er for,

mennesker, der arbejder for mennesker.
Fordi ingen kan skabe succes og forandring alene.

Vi støtter og skaber projekter, der viser den nye vej til medgang.
At skabe forandring og medgang sker ikke henover natten, det er et langt træk der kræver vedholdenhed og økonomi. Med støtte fra medlemmer, sponsorer og anden funding vil vi igangsætte og støtte etablerede projekter, der gør en meningsfuld og målbar forskel – særligt for børn og unge.

MEDGANG er for alle. Vi har ingen politisk eller religiøs overbevisning – vi tror på mennesket, og med vores hjerte, styrke og passion får vi modet til at skabe forandringer.

Vi vil lære børn og unge metoder, der styrker deres mentale sundhed.
Vi tror på, at børn der i en tidlig alder lærer om positive tanker, -følelser og -handlinger, får de bedste forudsætninger for et liv i balance og medgang.

Lige nu er den mentale sundhed og trivsel blandt børn og unge under massivt pres og kræver akut handling.

Vi vil samarbejde med institutioner, skoler, det private erhvervsliv og forældre og sikrer at børnene får de redskaber der skal til for, at styrke både bevidsthed, selvindsigt, selvværd, selvtillid og selvrespekt i en tidlig alder.

Vi vil bidrage til at morgendagens voksne (og ledere) får det bedste fundament for, at tage socialt ansvar for egen og andres medgang i livet.

Vi vil skabe indflydelse, der hvor den gør den største forskel.
Vi tror på, at store forandringer kan skabes af stærke fællesskaber.

Vi sætter medgang på dagsordenen i den offentlige debat, og vil inspirere det politiske system til at fokusere på det bedste for mennesket – fremfor det bedste for systemet. Vi vil arbejde for et samfund der er mere rummeligt end begrænsende.

Vi er ikke bange for at gå foran og sætte et positivt fælles pres.
Vi vil skabe et udviklende fællesskab.
Vi tror på, at alle mennesker har ressourcer til at træffe ansvarsbevidste valg. Vi er sikre på, at alle gerne vil bidrage positivt – og at alle har noget vigtigt at bidrage med til eget og andres liv.

Vi ved gode relationer og fællesskab er afgørende når der skal skabes succesfulde- og positive forandringer, men det kræver handling fra den enkelte og ønsket om at bidrage til helheden.

I Medgang vil vi etablere fællesskaber og bidrage til at alle i Danmark får redskaberne og viden til selv, at tage ansvar og blive mere handlekraftige.

Vi tror på, og arbejder for, frihed, lighed, værdighed og fællesskab mellem mennesker.

Bliv medlem

Livshjulet

Livshjulet er vores udgangspunkt for at tage medansvar for at forbedre danskernes oplevelse af at være skatteborger i verdens dyreste velfærdssystem – som SKAL være det bedste.

Læs mere

Events

Følg med i de kommende arrangementer vi holder rundt omkring i Danmark.

Læs mere

Bloggen

Medgang i Ord. Her på bloggen vil du kunne læse de forskellige indlæg vi har skrevet.

Læs mere

Vi er Medgang i hele livet også før og efter!

Det betyder at vi vil kæmpe danskernes sag fra vugge til grav i alle de forhold der kan forbedre livskvaliteten for det enkelte menneske.

Tilmeld dig vores eksklusive nyhedsbrev