Tilmeld dig vores eksklusive nyhedsbrev

FrihedLighedVærdighed

Bliv medlem af MEDGANG

Nyhedsbrev

Blog

Bliv medlem

For nogle år siden startede Kim Boye konceptet, ”Den Mentale Kriger”. Kim´s virke med at hjælpe andre mennesker godt igennem livet viste sig at blive en succes. Kim har hjulpet børn og unge til at opnå mere selvværd – han har bragt tankerne på plads hos flere professionelle sportsfolk bla. Martin Braithwaite og Pierre Emilie Højbjerg samt 5 andre af vores dygtige landsholdsspillere. Konceptet Den Mentale Kriger har fundet sit ståsted.

Under nedlukningen af Danmark under Corona har Kim været på farten for at møde danskere overalt i landet og han har gået landet tyndt med konceptet MEDGANG.

På de mange møder ude i landet hvor Kim og hans team har mødt unge som ældre, høj som lav startede tankerne til en ny bevægelse som hedder MEDGANG.

Kim samlede et team omkring sig og har over sommeren besluttet at det koncept skal ud og virke – fordi der er brug for en ny ”Stemme” i den offentlige debat.

Derfor er MEDGANG nu stiftet som en forening hvor dem som politikerne sjovt nok kalder ”almindelige danskere” kan blive hørt med deres udfordringer, synspunkter og ideer til et bedre liv. Begrebet ”Almindelige Danskere” viser med alt ønskelig tydelighed at politikerne taler ned til os danskere.

Alt for mange i vores ellers dejlige land køres midt over af beslutninger i kommunerne, i regionerne og på Christiansborg. Køres over fordi politikere er drevet af at lave lovgivning omkring næsten alt i vores liv nogen gange i håbet om at de rammer rigtigt, men alt for ofte uden omtanke og forankring blandt dem der reelt betaler deres løn, nemlig borgerne selv.

Vi er et dejligt land – måske et af verdens bedste?

Det vil vi gerne blive ved med at være men så skal politikerne også lytte til borgerne. Derfor har vi skabt foreningen MEDGANG – derfor tager vi ansvar for at bringe borgernes synspunkter helt frem til beslutningstagerne og hjælpe dem med at forstå at den enkelte borger skal før Systemet.

Alt for mange love, forordninger og regler skabes uden at der er foretaget de nødvendige sunde undersøgelser om hvad er det egentlig danskerne gerne vil. Vi er et land styret af systemer og ikke altid sund fornuft – det vil MEDGANG gøre noget ved.

 • Foreningens formål er at fremme frihed, lighed og værdighed i Danmark.
  • Vi er ikke politisk eller religiøst bundet op
  • Vi arbejder for vækst, både personligt og samfundsmæssigt for at skabe et Danmark, hvor mennesket kommer før systemet.
  • Vi arbejder for at skabe en fremtid, hvor stærke menneskelige værdier, fællesskab, næstekærlighed og plads til forskellighed er i højsædet.
  • Vi hylder det selvstændige kritisk tænkende menneske og arbejder for at skabe en ramme med henblik på, at især men ikke alene, landets børn og unge får plads og rum til at udfolde deres unikke evner og kritiske tænkning.
  • Vi arbejder for at skabe et land med tryghed for alle, et land hvor gennemskuelighed og gennemsigtighed er en reel bestanddel af systemet, et land hvor frihed, lighed og værdighed har helt centrale værdier.
  • Vi ønsker at arbejde for et land, hvor vi skaber driftige mennesker baseret op individuel såvel som kollektiv tryghed.

Formålet er udarbejdet på baggrund af alle de input vi har fået fra helt almindelige danskere og borgere. Derfor mener vi at MEDGANG er en bevægelse der skal skabe sammenhængskraft mellem borgerne og beslutningerne.

Vi sætter mennesker før systemet!

Som eksempel vil vi indføre fag i skolen der beskæftiger sig med tanker – følelser – handling og giver livskundskab og indsigt. Vi har svigtet børn og unge – de skal prioriteres – det er dem vi skal ”leve af i fremtiden”

Vi vil ikke styres af systemer – men af sund fornuft!

Hver gang der opstår et problem så skal der lovgives omkring det – i stedet for at løse det på ”laveste niveau” – ofte ved dem der står med problemet hvordan det kan løses – uden at det skal løftes til det tunge politiske system.

Vi er MEDGANG i hele livet også før og efter!

Vi tænker på det enkelte menneske både før under og efter livet. Vi tænker fra før graviditet til efter døden. Med det mener vi at vi f.eks. at vil fremme folks adgang til at få børn i den ene ende af livscyklussen til når arven skal gøres op efter man har forladt denne jord.

Det betyder at vi vil kæmpe danskernes sag fra vugge til grav i alle de forhold der kan forbedre livskvaliteten for det enkelte menneske.

Vi ønsker forebyggelse før helbredelse!

I Danmark er vi super gode til at helbrede folk – syntes vi. Men vores forebyggelse af at borgerne ikke bliver syge eller får skavanker ligger på et meget lille sted. Vi kaster os over symptombehandlingen og helbredelsen men glemmer at vi kunne have undgået en lang række sygdomme, sygdomsforløb hvis vi havde grebet ind i tide. Forebyggelse frem for helbredelse vil være bedre.

Har vi nu også verdens bedste sundhedssystem? – Det vil vi gerne udfordre. Det vil vi gøre med konkrete eksempler på hvordan danskere oplever systemet som det det er – nemlig et system som stort set ikke kan fraviges ift. Den enkelte borger. Er det vejen – vi stiller spørgsmålene men MEDGANG kommer altid med forslag til løsninger der kunne være taget i anvendelse – det gælder i hele vores bevægelse.

Som det fremgår af vores ”Livshjul” har vi tænkt over mange faser i livet hvor MEDGANG med fokus på det enkelte menneske med fordel kan udfordre systemet og sætte det enkelte menneske i fokus.

Livshjulet er vores udgangspunkt for at tage medansvar for at forbedre danskernes oplevelse af at være skatteborger i verdens dyreste velfærdssystem – som SKAL være det bedste.

Indenfor hvert af de emner som ”Livshjulet” nævner har vi eksempler på hvordan danskerne oplever virkeligheden og hvordan det kan gøres bedre. Noget er bedre beskrevet end andet, men først og fremmest går vores mission ud på at lytte til danskerne, tage temperaturen på hvordan oplevelserne med vores Myndigheder, Lovgivere og Offentlige tilbud er og høre hvordan vi kan forbedre oplevelserne og dermed livskvaliteten for de fleste.

Hvem er med i MEDGANG?

Foruden Kim Boye er der en lang række frivillige tilknyttet foreningen. De frivillige bidrager til at vi kan gennemføre aktiviteter og events for vores medlemmer og at understøtte Kim som Den Mentale Kriger han er i sin mission med livet.

I MEDGANG arbejder der en aktiv bestyrelse som består af:

Frank Johansen

Kendt som den der har uddannet flest ledere i dette land og som op gennem 80érne og 90érne skabte spændende ledelsesprincipper som er udbredt i ganske mange virksomheder gennem tiden. Frank har gennem de sidste 20 år udviklet nye spændende principper for ledelse og livslang læring baseret på Kærlighed og har med sin bog ”Tak for Kærlighed” beskrevet hvordan man kan leve livet på en helt anden måde – og bogen er endvidere en lærebog i ny og spændende måde at lede sig selv og andre på.

Peter Rommedahl

Forretningsmand og et energibundt der brænder for at gøre en forskel for andre. Peter har været selvstændig hele livet og kender til udfordringerne med at drive forretning men også være den kloge omsorgsfulde ejerleder der tænker på mennesket før systemet

Anders Fäldt

En af Danmarks dygtigste behandlere indenfor fysiske skader og genopbygning af funktioner. Har behandlet en lang række kendte sportsfolk og er eftertragtet med sine alternative og sunde principper for hvordan man genrejses bedst muligt efter skader, ulykke og sygdom. Anders er næstformand i bestyrelsen for MEDGANG.

Henrik Busch

Ildsjælen der altid ser 5 fejl og ønsker at gøre alt bedre. Tidl. Adm. Dir. I Magasin, Illums Bolighus og Direktør i Lufthavnen og som nu driver en række professionelle netværk, arbejder i bestyrelser og Advisory boards og har et unik netværk både privat, politisk og forretningsmæssigt. Henrik er endvidere udnævnt til direktør i MEDGANG og tegner foreningen udadtil sammen med Kim Boye.

Kim Boye

Formand for foreningen MEDGANG og idémanden bag bevægelsen.

MEDGANG har allerede nu mange medlemmer – men ønsker at skabe grobund for at Danskerne bliver hørt. Det sker gennem medlemskabet af en forening der ikke kommercielt skal tjene penge, men investere alle medlemmernes bidrag til at forbedre det land vi lever i fra vugge til grav.

Læs mere på www.medgang.today  www.denmetalekriger.dk 

Vi stiller meget gerne op til interview og eller kommenter – Det kan aftales med:

Kim Boye – Den Mentale Kriger på 28605897

Henrik Busch MEDGANG mobil 40401707

Download vores app her