Livshjulet

Livshjulet

Livshjulet er vores udgangspunkt for at tage medansvar for at forbedre danskernes oplevelse af at være skatteborger i verdens dyreste velfærdssystem – som SKAL være det bedste.

Bliv medlem i dag

I Danmark er vi super gode til at helbrede folk – syntes vi. Men vores forebyggelse af at borgerne ikke bliver syge eller får skavanker ligger på et meget lille sted. Vi kaster os over symptombehandlingen og helbredelsen men glemmer at vi kunne have undgået en lang række sygdomme, sygdomsforløb hvis vi havde grebet ind i tide. Forebyggelse frem for helbredelse vil være bedre.

Vi ønsker forebyggelse før helbredelse!

Har vi nu også verdens bedste sundhedssystem? – Det vil vi gerne udfordre. Det vil vi gøre med konkrete eksempler på hvordan danskere oplever systemet som det det er – nemlig et system som stort set ikke kan fraviges ift. Den enkelte borger. Er det vejen – vi stiller spørgsmålene men MEDGANG kommer altid med forslag til løsninger der kunne være taget i anvendelse – det gælder i hele vores bevægelse.

Som det fremgår af vores ”Livshjul” har vi tænkt over mange faser i livet hvor MEDGANG med fokus på det enkelte menneske med fordel kan udfordre systemet og sætte det enkelte menneske i fokus.

Livshjulet er vores udgangspunkt for at tage medansvar for at forbedre danskernes oplevelse af at være skatteborger i verdens dyreste velfærdssystem – som SKAL være det bedste.

Indenfor hvert af de emner som ”Livshjulet” nævner har vi eksempler på hvordan danskerne oplever virkeligheden og hvordan det kan gøres bedre. Noget er bedre beskrevet end andet, men først og fremmest går vores mission ud på at lytte til danskerne, tage temperaturen på hvordan oplevelserne med vores Myndigheder, Lovgivere og Offentlige tilbud er og høre hvordan vi kan forbedre oplevelserne og dermed livskvaliteten for de fleste.

Graviditet

• Bedre fokus

• Mere tid

• Fertilitet

• Barnløshed

• Adoption

• Abort politik

• Sårbarhed ved abort

Fødsel

• Hospital

• Hjælp

• Jordemor

• Fødselsforberedelse

• Vi byder livet velkommen

• Den vigtige første tid

• Gør hjemmet og mor klar

• Famlieplan og råd

• Den vigtige 12 mdr.s plan

• Tvangsfjernelse

• Uegnede forældre

Vuggestue

• Omsorg

• Tid

• Pædagog

• Udeliv

• Samarbejde

• Pladsgaranti

• Indkøring

• Normering i vuggestuer

• Kvalitet i ledelse

• Vurdering

• Kontrol og opfølgning

• Budget og økonomi

Børnehave

• Mad

• Uro og ro

• Personale

• Udviklingsplan barnet

• Omsorg

• Hjem-samtaler

• Normering

• Pladsgaranti

• Indkøring

• Egnethed

• Kvalitet i ledelse

• Vurdering

• Kontrol og opfølgning

• Budget og økonomi

• Forberedelse til indskoling

• Den mentale tilstand

• Diagnoser

• ADHD

• Autisme

0. klasse

• Bedre fokus

• Mere tid

• Bedre forberedelse

• Egnethed

• Den mentale tilstand

• Indskoling

• Kvalitet

• Ledelse

• Omsorg

• Skole hjem samtaler

• Vurdering

• Kontrol og opfølgning

• Diagnoser

Skole

• Egnethed

• Hjælp

• Indskoling

• Den mentale tilstand

• Kvalitet

• Ledelse

• Omsorg

• Skole hjem samtaler

• Vurdering

• Kontrol og opfølgning

• Samarbejde

Fritidsordning

• Omsorg

• Tid

• Pædagog

• Udeliv

• Samarbejde

• Udfordringer

• Pædagogik

• Faglighed

• Bevægelse

• Sport

• Leg

• Mental udfordring

• E-sport

• Digital leg

Uddannelse

• Verdens bedste udannelsessystem

• Ro og overblik

• Personale

• Kvalitet

• Omsorg

• Nærhed

• Faglighed

• Personlig plan

• Kontrol og opfølgning

Job

• Ny læring

• Ansvar

• Drømme

• Muligheder

• Praktik

• Efteruddannelse

• Job hjælp

• Job garanti

• Støtte

• Udvikling gennem læring

Pension

• Nyt liv

• Fysisk aktivitet

• Ny mening

• Forberedelse til det 3. liv

• Frihed til at vælge

• Sikkerhedsnet

Plejehjem

•Omsorg

•Tid

• Sygdom

• Udeliv

• Samarbejde

• Kvalitet

• Udbud og muligheder

• Kontrol og kvalitet

• Aktiviteter

• Liv og læring

• Udannelse

• Efterskole

• Aktivitetscenter

• Dødshjælp

Begravelse

• Omsorg

• Ordentlighed

• Værdighed

• Afsked

Arv

• Advokat

• Sagsbehandlingstid

• Bodeling

• Arveafgift

Bliv ambassadør
Giv støttemedlemskab
Bliv medlem